Tamc kongresu u Dubrovniku 2021.

Na Tamc kongresu u Dubrovniku 2021. bilo je lepih prilika za usvajanje novih znanja na predavanjima svetskih predavača kao što su dr Jonathan Sykes iz USA i mnogih drugih, kao razmene iskustava sa kolegama koje se bave ovom oblašću medicine.