Neauvia trener

Neauvia trener

11.03.2020.

U Beogradu održan je ekspertski trening: “Trening za trenere” u organizaciji Elpida group. Tom prilikom čuveni dermatolog iz Rusije
i član Neauvia naučnog instituta dr Vitaly Dronov prenosio je odabranim lekarima napredne tehnike injektovanja ovih organskih filera.
Nakon dodele sertifikata dobili smo status KOL (key opinion lider) trenera za injektovanje hijualuronskih filera.