Ultrazvučna kavitacija


Aparatom SORISA® DERMOSONIC je metoda parcijalnog uklanjanja masnih naslaga i celulita ultrazvukom nakon čega sledi vakuum masaža. To je neinvazivna i bezbolna terapija koja omogućava brzo, sigurno i efikasno preoblikovanje tela. Razbijanje masnih naslaga u potkožnom tkivu direktno rezultuje smanjenjem obima tretiranog dela tela.

Naziv kavitacija potiče od latinske reči cavitas ili šupljina. To je fenomen koji nastaje pri dejstvu ultrazvuka definisane frekvence na masno tkivo,pri čemu dolazi do oštećenja ćelijske membrane masne ćelije(njenog pucanja).Oštećene ćelijske membrane lakše će pući u narednom tretmanu ako vremenski razmak nije predugačak.

Kavitacija se javlja pri vrlo niskim frekvencijama i njen učinak opada sa povišenjem frekvencije. Zbog toga sonde za kavitaciju rade na niskofrekventnom ultrazvuku.

 

 

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvenca iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz i više.
U medicini se koristi ultrazvuk jačine od 2 do 18 MHz-a. Eksperimenti kao i kliničko iskustvo nisu dokazali da ultrazvuk pri optimalnom korišćenju izaziva oštećenja tkiva. Komitet Svetske Zdravstvene Organizacije je na osnovu dugogodišnjih ispitivanja i istraživanja dozvolio primenu ultrazvuka u medicinske svrhe. Ova metoda je bezbedna i može se upotrebljavati u pravilnim dijagnostičkim i terapijskim indikacijama. Štetno dejstvo ultrazvuka koji se na ovaj način upotrebljava nije dokazano.
To važi i za metode ultrazvučne kavitacije u kojima se koristi niskofrekventni ultrazvuk. Sonda aparata za kavitaciju emituje talase na frekvenci od 28 – 32 kHz, što znači da je energija ovog elektromagnetnog zračenja značajno manja čak i od energije medicinskog ultrazvuka. Prilikom ultrazvučne kavitacije, ultrazvučni talasi prodiru do tačno određene dubine tkiva i deluju samo na masne ćelije u toj regiji, što osigurava selektivnost metode. Dubina prodiranja je dovoljno mala, pa su unutrašnji organi zaštićeni.
Masnoća iz masnih ćelija se u obliku triglicerida izliva u međućelijski prostor gde se pod uticajem enzima razgrađuje (lipoliza) do glicerola i viših masnih kiselina. Oslobođeni glicerol koji je rastvorljiv u vodi preko limfnog sistema ulazi u metabolitičke procese za dobijanje energije, a nerastvorne više masne kiseline putuju u jetru, gde se razgrađuju kao svaka druga masna kiselina uneta hranom. Količina oslobođenih triglicerida je mala, pa ne dolazi po značajnog podizanja nivoa triglicerida u krvi.

Pošto organizmu treba vremena da hidrolizuje otpuštene trigliceride i da izbaci sve produkte raspada masnih ćelija, kao i da preradi i eliminiše oslobođene masne kiseline, razmak između dva tretmana je minimum 4-5 dana. Trajanje tretmana je maksimalno 50 minuta, što je dozvoljena gornja granica izloženosti ultrazvuku ove frekvencije i intenziteta.
Iako je metoda neinvazivna i bezbolna organizam je u stresu, jer treba da preradi i izbaci produkte raspada masnih ćelija, pa je dozvoljeno ukupno 6-8 ponavljanja tretmana u jednom ciklusu, nakon čega se pravi pauza od 1 meseca.

Kombinovanje kavitacije sa vakuumskom masažom nudi brojne prednosti. Vakuum stvara kožni nabor koji se utisne u aplikator što znatno povećava selektivnost i efikasnost terapije. Ultrazvuk deluje samo u kožnom naboru, a pritisak na tkivo je nadgledan i konstantan. Takođe, kombinacija kavitacije ili vakuumske kavitacije sa limfnom drenažom je jedan od preduslova za efikasan učinak.

 

Gde se primenjuje?

Ovom metodom uspešno se tretiraju regije kao što su :

  • Stomak,
  • Zadnjica,
  • Bedra,
  • Bokovi,
  • Unutrašnje strane kolena,
  • Nadlaktice.

Važno je napomenuti da se kavitacijom uništavaju lokalizovane masne naslage i da to nikako nije metoda za rešavanje problema preterane gojaznosti.

Usled razvijanja toplote pri ovoj metodi, ali i zbog efekta trenja dolazi do blagog zagrevanja kože na mestu dodira sa sondom aparata, pa je za vreme postupka kavitacije moguće osetiti blago peckanje i toplotu na tretiranom delu tela. Neposredno nakon tretmana moguća je pojava blagog crvenila koje prolazi u roku od 2-72 sata.

Takođe, čuje se i specifičan zvuk – tiho “zujanje” koji se u najvećoj meri čuje kroz telo. Zvuk se čuje zbog korišćenja niskofrekventnog ultrazvuka koji ima frkvencu jako blisku granici čujnosti ljudskog uha.

Dermosonic